نتایج مسابقات سال ۱۳۹۷

حسن عوض زاده   ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۰

بسمه تعالی
با عرض سلام و ارزوی موفقیت برای تمامی عضوهای اتحادیه کلوپهای ایران
اعلام نتایج مسابقات مرحله سوم از اولین دوره در سال ۱۳۹۷ کلوپ بیشاپوز(کازرون )
از مبدا شهرستان رامهرمز به مقصد شهرستان کازرون به مسافت تقریبی ۳۰۰کیلومتر هوایی
در شب مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تعداد ۷پرنده توسط، اقایان حسن الماسی و علی فاموری از کلوپ محترم لیدما به همکاری مدیر محترم کلوپ بیشاپور حسن عوض زاده مهرو سریال و در سبد قرار گرفت
مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ در ساعت ۷.۳۰ صبح پنج شنبه در مبدا مشخص شده طی برسی مکان رها سازی توسط مدیر کلوپ و نظارت داور محترم رها سازی اقای ارامش از کلوپ رامهرمز تعداد ۷پرنده رها سازی گردید
ک نتایج مسابقه به قرار ذیل اعلام میگردد .
۱)مقام اول اقای بهروز صرافان تحویلی ۲پرنده بازگشت ۲پرنده در همان روز ساعت ۱۱.۵۷
۲)مقام دوم اقای محمد جهانپور تحویلی ۱پرنده بازگشت ۱پرنده در همان روز ساعت ۱۶.۴۳
۳)مقام سوم اقای رضا شفیعی تحویلی ۴پرنده بازگشت ۲پرنده در همان روز ساعت ۱۶.۴۵

با ارزوی توفیق روز افزون برای تمامی پروش دهندگان و مربیان ارزشمند اتحادیه کلوپ های ایران